Μετάβαση στο περιεχόμενο

Προτάσεις γλωσσικής εξάσκησης στο μάθημα της γερμανικής με τον υπολογιστή – Το πρόγραμμα «Hot Potatoes»

07/09/2010

Ζώη Μαριλένα, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

[…] Τα τελευταία είκοσι χρόνια εμφανίζονται διαρκώς περισσότερες προτάσεις για αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδίως στη διδακτική πράξη. Εκπαιδευτικά πακέτα λογισμικού υπάρχουν για πολλά γνωστικά αντικείμενα και όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Παράλληλα, όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί της πράξης αξιοποιούν τον υπολογιστή στην τάξη τους. […].
Η αξιοποίηση του υπολογιστή υποστηρίζεται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), το οποίο όμως περιορίζεται σε σύντομες αναφορές χωρίς οργανωμένη…

Συνέχεια εδώ.

Επιπλέον για το «Hot Potatoes»: Το πρόγραμμα διατίθεται ελεύθερα. Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ, ενώ για παραδείγματα (είναι πάρα πολύ εύκολο) επισκεφθείτε  τον ελληνικό σύνδεσμο εδώ. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αφού δημιουργήσετε την άσκηση που θέλετε, την αποθηκεύετε ως εξής: πηγαίνετε Αρχείο > Αποθήκευση ως (επιλέγετε τον φάκελο που θέλετε να αποθηκευτεί) > δίνετε όνομα στο αρχείο και επιλέγετε απλά Αποθήκευση. Αυτός ο τρόπος είναι για να μπορέσετε να ανοίξετε όποτε θέλετε ξανά την άσκηση που δημιουργήσατε για τυχόν αλλαγές, προσθήκες κλπ. και όχι για την εκτέλεση στον ΗΥ. Όμως, για να μπορέσετε να την εκτελέσετε στον ΗΥ σας, εσείς ή οι μαθητές σας, θα πρέπει να την αποθηκεύσετε ως αρχείο SCORM 1.2.: Αρχείο > Create SCORM 1.2 Package. Δημιουργείται ένας συμπιεσμένος φάκελος (.zip) και όταν τον ανοίγετε επιλέγετε το αρχείο σας που έχει την κατάληξη .htm. Σχετικά με την πλατφόρμα SCORM και τη χρησιμότητά της στο μάθημα / μάθημά μας, θα μιλήσουμε δοθείσης της ευκαιρίας. [Απ. Γατής, 16.07.2010]

From → M.& D.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.