Μετάβαση στο περιεχόμενο

200 Jahre Oktoberfest – Προσεγγίστε το διαθεματικά

Γ. Κερκινοπούλου

Σχ. Σύμβουλος ΠΕ07 Γερμανικών

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen!

Το γνωστό σε όλες και όλους Oktoberfest συμπλήρωσε φέτος 200 χρόνια (1810-2010).

Η γιορτή παρουσιάζει πέρα από τα λαογραφικά-πολιτιστικά στοιχεία και ιστορικό ενδιαφέρον καθώς είναι συνυφασμένο με την ιστορία της Ελλάδας λόγω της Βαυαρικής καταγωγής του Όθωνα.

Αξιοποιήστε τις πληροφορίες για να εμπλουτίστε διαπολιτισμικά και διαθεματικά τη διδασκαλία σας με θέματα όπως:

-ημερομηνίες έναρξης-λήξης, διάρκεια – Wann, wie lange, ….(κεφ. 5, Deutsch ein Hit! 1) Διαβάστε περισσότερα…

Zwischensprachliche Interferenzerscheinungen innerhalb der kontrastiven Linguistik und der Neurolinguistik am Beispiel Deutsch- Neugriechisch

Georgios Alexiadis

Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der philologisch-historischen Fakultät der Universität Augsburg. Weiter…

(αρχείο pdf)

Musik im DaF-Unterricht: Arbeitsblätter und Kopiervorlagen

Ich empfehle diese Webseite, die vom Goethe-Institut San Francisco unterstützt wird. Sie bietet bereits didaktisierte Arbeitsblätter und Musikvideos der aktuellen deutschen Musiker. Weiter

(Ap. Gatis)

Märchen im DaF-Unterricht

Elisabeth Bach, 16. Oktober 2008, Diplomarbeit bei Prof. Hans-Jűrgen Krumm SoSe 2006.

Συνέχεια εδώ.

Σημ.: Η σελίδα ενδέχεται να χρειαστεί κάποιο χρόνο για να «ανοίξει» το αρχείο (pdf).

Lernspiele – Kopiervorlagen

1. Domino Präsens einfach. Συνέχεια

2. Domino Präsens schwer. Συνέχεια

3. Würfel Präsens. Συνέχεια

4. Würfel Personalpronomen. Συνέχεια Διαβάστε περισσότερα…

Διδασκαλία και εκμάθηση της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο με βάση τη διδακτική της Πολυγλωσσίας

της Ευαγ. Καραγιαννίδου

Το παραπάνω δημοσιεύθηκε στην «Παιδαγωγική Επιθεώρηση» (42/2006).  Συνέχεια εδώ.

Über die Funktion der Bilder im DaF-Unterricht

Das Hauptanliegen dieses Artikels ist Argumente vorzuführen, die für den Einsatz vom Bildmaterial im Fremdsprachenunterricht sprechen, und einige wesentliche Funktionen der Visualisierung im Lernprozess zu präsentieren. Dieser Beitrag hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Damit möchte ich lediglich zum Reflektieren eigener Schritte und Strategien im Unterricht veranlassen, und vielleicht dazu beitragen, dass die Möglichkeiten, die durch Bilder dargeboten werden, bewusster, sinnvoller und effektiver im Unterricht wahrgenommen und ausgenutzt werden. Διαβάστε περισσότερα…