Μετάβαση στο περιεχόμενο

200 Jahre Oktoberfest – Προσεγγίστε το διαθεματικά

Γ. Κερκινοπούλου

Σχ. Σύμβουλος ΠΕ07 Γερμανικών

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen!

Το γνωστό σε όλες και όλους Oktoberfest συμπλήρωσε φέτος 200 χρόνια (1810-2010).

Η γιορτή παρουσιάζει πέρα από τα λαογραφικά-πολιτιστικά στοιχεία και ιστορικό ενδιαφέρον καθώς είναι συνυφασμένο με την ιστορία της Ελλάδας λόγω της Βαυαρικής καταγωγής του Όθωνα.

Αξιοποιήστε τις πληροφορίες για να εμπλουτίστε διαπολιτισμικά και διαθεματικά τη διδασκαλία σας με θέματα όπως:

-ημερομηνίες έναρξης-λήξης, διάρκεια – Wann, wie lange, ….(κεφ. 5, Deutsch ein Hit! 1) Διαβάστε περισσότερα…

Zwischensprachliche Interferenzerscheinungen innerhalb der kontrastiven Linguistik und der Neurolinguistik am Beispiel Deutsch- Neugriechisch

Georgios Alexiadis

Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der philologisch-historischen Fakultät der Universität Augsburg. Weiter…

(αρχείο pdf)

Musik im DaF-Unterricht: Arbeitsblätter und Kopiervorlagen

Ich empfehle diese Webseite, die vom Goethe-Institut San Francisco unterstützt wird. Sie bietet bereits didaktisierte Arbeitsblätter und Musikvideos der aktuellen deutschen Musiker. Weiter

(Ap. Gatis)

Märchen im DaF-Unterricht

Elisabeth Bach, 16. Oktober 2008, Diplomarbeit bei Prof. Hans-Jűrgen Krumm SoSe 2006.

Συνέχεια εδώ.

Σημ.: Η σελίδα ενδέχεται να χρειαστεί κάποιο χρόνο για να «ανοίξει» το αρχείο (pdf).

Lernspiele – Kopiervorlagen

1. Domino Präsens einfach. Συνέχεια

2. Domino Präsens schwer. Συνέχεια

3. Würfel Präsens. Συνέχεια

4. Würfel Personalpronomen. Συνέχεια Διαβάστε περισσότερα…

Διδασκαλία και εκμάθηση της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο με βάση τη διδακτική της Πολυγλωσσίας

της Ευαγ. Καραγιαννίδου

Το παραπάνω δημοσιεύθηκε στην «Παιδαγωγική Επιθεώρηση» (42/2006).  Συνέχεια εδώ.

Über die Funktion der Bilder im DaF-Unterricht

Das Hauptanliegen dieses Artikels ist Argumente vorzuführen, die für den Einsatz vom Bildmaterial im Fremdsprachenunterricht sprechen, und einige wesentliche Funktionen der Visualisierung im Lernprozess zu präsentieren. Dieser Beitrag hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Damit möchte ich lediglich zum Reflektieren eigener Schritte und Strategien im Unterricht veranlassen, und vielleicht dazu beitragen, dass die Möglichkeiten, die durch Bilder dargeboten werden, bewusster, sinnvoller und effektiver im Unterricht wahrgenommen und ausgenutzt werden. Διαβάστε περισσότερα…

Προτάσεις γλωσσικής εξάσκησης στο μάθημα της γερμανικής με τον υπολογιστή – Το πρόγραμμα «Hot Potatoes»

Ζώη Μαριλένα, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

[…] Τα τελευταία είκοσι χρόνια εμφανίζονται διαρκώς περισσότερες προτάσεις για αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδίως στη διδακτική πράξη. Εκπαιδευτικά πακέτα λογισμικού υπάρχουν για πολλά γνωστικά αντικείμενα και όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Παράλληλα, όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί της πράξης αξιοποιούν τον υπολογιστή στην τάξη τους. […].
Η αξιοποίηση του υπολογιστή υποστηρίζεται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), το οποίο όμως περιορίζεται σε σύντομες αναφορές χωρίς οργανωμένη…

Συνέχεια εδώ.

Επιπλέον για το «Hot Potatoes»: Το πρόγραμμα διατίθεται ελεύθερα. Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ, ενώ για παραδείγματα (είναι πάρα πολύ εύκολο) επισκεφθείτε  τον ελληνικό σύνδεσμο εδώ. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αφού δημιουργήσετε την άσκηση που θέλετε, την αποθηκεύετε ως εξής: πηγαίνετε Αρχείο > Αποθήκευση ως (επιλέγετε τον φάκελο που θέλετε να αποθηκευτεί) > δίνετε όνομα στο αρχείο και επιλέγετε απλά Αποθήκευση. Αυτός ο τρόπος είναι για να μπορέσετε να ανοίξετε όποτε θέλετε ξανά την άσκηση που δημιουργήσατε για τυχόν αλλαγές, προσθήκες κλπ. και όχι για την εκτέλεση στον ΗΥ. Όμως, για να μπορέσετε να την εκτελέσετε στον ΗΥ σας, εσείς ή οι μαθητές σας, θα πρέπει να την αποθηκεύσετε ως αρχείο SCORM 1.2.: Αρχείο > Create SCORM 1.2 Package. Δημιουργείται ένας συμπιεσμένος φάκελος (.zip) και όταν τον ανοίγετε επιλέγετε το αρχείο σας που έχει την κατάληξη .htm. Σχετικά με την πλατφόρμα SCORM και τη χρησιμότητά της στο μάθημα / μάθημά μας, θα μιλήσουμε δοθείσης της ευκαιρίας. [Απ. Γατής, 16.07.2010]

Το παιχνίδι στη μάθηση

Νίκος Ζυγουρίσας

Περισσότερα στο link:   http://images.protovoulia.org/ATT_1-2J8.pdf

Tο λεξιλόγιο στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας: Από τη θεωρία στην πράξη

Περίληψη

Στην εισήγηση που ακολουθεί επιχειρείται να δοθεί το γενικό θεωρητικό πλαίσιο που πρέπει να έχει υπόψη του ο εκπαιδευτικός της ξένης γλώσσας για να αντεπεξέλθει στο έργο του. Παρουσιάζονται οι τρέχουσες θεωρίες για την κατάκτηση της ξένης γλώσσας, οι θεωρίες για την οργάνωση του λεξικού στην ξένη γλώσσα και οι παράγοντες που συντελούν στην μακρόχρονη αποθήκευση των λέξεων στη μνήμη. Διαβάστε περισσότερα…